Obec Odunec

Vyberte rok:   2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2007  2006  1970  0

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Obecní úřad Odunec - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky25.12.201715.1.2018Dokument není zveřejněn
Obecní úřad Odunec - pozvánka na zasedání okrskové volební komise v Odunci13.12.201722.12.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.8/20175.12.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/20173.12.201712.12.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočet obce Odunec na rok 201830.11.201731.12.2018Dokument není zveřejněn
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku obce Odunec pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II.kolo ve dnech 23. a 27. ledna 201821.11.201727.1.2018Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 10/201720.11.201730.11.2017Dokument není zveřejněn
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II.kolo ve dnech 23. a 27. ledna 201813.11.201727.1.2018Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.7/201713.11.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Návrh rozpočtu na rok 201813.11.201730.11.2017Dokument není zveřejněn
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy8.11.201724.11.2017Dokument není zveřejněn
OZV č.3)2017 o místním poplatku za provoz systému ahromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů1.11.201717.11.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/201727.10.20177.11.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 9/201724.10.201731.10.2017Dokument není zveřejněn
EON - upozornění na ořez dřevin15.10.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-uzavírka siln.č. lll/1524114.10.201730.10.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.5 a č.6/201728.9.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
ČEZ Distribuce, a. s. - UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů25.9.201720.11.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 8/201719.9.201727.9.2017Dokument není zveřejněn
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy17.9.201717.10.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.9.20172.10.2017Dokument není zveřejněn
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky4.9.201721.10.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/20172.9.201712.9.2017Dokument není zveřejněn
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 201714.8.201721.10.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 7/201710.8.201722.8.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 10.8.201725.8.2017Dokument není zveřejněn
Modernizace chovu prasat Hubertův dvůr - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou9.8.201725.8.2017Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Odunec a Pokynů ke zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Odunec9.8.201711.9.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.3 a č.4/201717.7.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 a č. 2/201715.7.201731.7.2017Dokument není zveřejněn
Upozornění a výzva - sucho!12.7.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 6/20174.7.201731.12.2018Dokument není zveřejněn
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru 29.6.201717.7.2017Dokument není zveřejněn
Výpis z usnesení ZO Odunec č. 5/201726.6.201711.7.2017Dokument není zveřejněn
Výpis z usnesení ZO Odunec č. 4/201726.6.201711.7.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/20179.6.201720.6.2017Dokument není zveřejněn
MěÚ Třebíč - OŽP - Výzva vlastníkům lesa!2.6.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Závěrečný účet 201631.5.201731.5.2018Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.2/201731.5.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 5/201719.5.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Výzva k podání cenové nabídky na opravu hasičské zbrojnice4.5.201721.5.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.1.5.201731.12.2018Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.1/20171.5.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Návrh závěrečného účtu za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Odunec za rok 2016 1.5.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/201727.4.20179.5.2017Dokument není zveřejněn
Finanční správa - informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí24.4.201730.5.2017Dokument není zveřejněn
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - veřejná vyhláška 22.4.201729.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 4/201719.4.201727.4.2017Dokument není zveřejněn
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Odunec z 3. zasedání 201719.4.20174.5.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 3/201723.3.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Vodovody a kanalizace - Pozvánka na 36. Valnou hromadu svazku konanou 7.4.201720.3.20177.4.2017Dokument není zveřejněn
Vodovody a kanalizace - Plnění rozpočtu za rok 201620.3.20177.4.2017Dokument není zveřejněn
Vodovody a kanalizace - Návrh rozpočtu pro rok 201720.3.20177.4.2017Dokument není zveřejněn
Vodovody a kanalizace - Návrh závěrečného účtu 2016 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 201620.3.20177.4.2017Dokument není zveřejněn
Vodovody a kanalizace - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu20.3.20177.4.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/201717.3.201729.3.2017Dokument není zveřejněn
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Odunec z 2. zasedání 201716.3.201731.3.2017Dokument není zveřejněn
Povolení ke kácení stromů v k.ú. Odunec1.3.201716.3.2017Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 201622.2.201721.4.2017Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu na rok 201721.2.201721.4.2017Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu na rok 201721.2.201721.4.2017Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2018 - 202121.2.201721.4.2017Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 201621.2.201721.4.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 2/201715.2.201727.2.2017Dokument není zveřejněn
Výroční zpráva za rok 20169.2.201725.2.2017Dokument není zveřejněn
Rozpočet obce Odunec 20178.2.201727.2.2018Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci31.1.201716.2.2017Dokument není zveřejněn
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Odunec z 1. zasedání 201727.1.201711.2.2017Dokument není zveřejněn
Povolení ke kácení stromů v k.ú. Odunec26.1.201710.2.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/201726.1.20177.2.2017Dokument není zveřejněn
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Odunec 1/201710.1.201720.1.2017Dokument není zveřejněn
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost9.1.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele9.1.201731.12.2017Dokument není zveřejněn
Finanční správa - informace o daní z nemovitostí7.1.201720.3.2017Dokument není zveřejněn
Povinnosti a upozornění pro vlastníky lesa7.1.201731.5.2017Dokument není zveřejněn
Vodovody a kanalizace - veřejnoprávní smlouvy1.1.201720.7.2019Dokument není zveřejněn
Smlouva o dílo - Oprava a odbahnění rybníka p.č.95/1 v k.ú. Odunec5.11.201630.4.2017Dokument není zveřejněn
Oprava a odbahnění rybnika p.č. 95/1 k.ú. Odunec -písemná zpráva zadava zadavatele4.11.201630.4.2017Dokument není zveřejněn