Obec Odunec

Vyberte rok:   2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2007  2006  1970  0

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Obec Odunec - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2027 (v tis. Kč)20.12.202131.12.2027obec-odunec---schvaleny--strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2023---2027-(v-tis.-kc).pdf
Obec Odunec - Rozpočet obce na rok 202220.12.202131.12.2022obec-odunec---rozpocet-obce-na-rok-2022.pdf
Obec Odunec - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.8/20219.12.202118.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Rozpočtové opatření č. 6/20212.12.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání č. 8/20212.12.202114.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2027 (v tis. Kč)1.12.202118.12.2021Dokument není zveřejněn
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Odunec29.11.20213.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Návrh rozpočtu na rok 202225.11.202117.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.7/202110.11.202119.11.2021Dokument není zveřejněn
Záznam z úvodního jednání - Komplexní pozemkové úpravy Odunec9.11.202125.11.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání č. 7/202131.10.20219.11.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství18.10.20212.11.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.6/20216.10.202115.10.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Rozpočtové opatření č. 5/20215.10.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Finanční úřad pro Kraj Vysočina-Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 3.10.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Finanční úřad pro Kraj Vysočina-Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 20223.10.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška, Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Odunec3.10.202122.10.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 202115.9.20219.10.2021Dokument není zveřejněn
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Odunec.14.9.202118.10.2021Dokument není zveřejněn
Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška, úvodní jednání komlexních pozemkových úprav Odunec14.9.20216.10.2021Dokument není zveřejněn
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření veřejné povahy14.9.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu České republiky 6.9.202116.9.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání č. 6/20213.9.202114.9.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Oznámení o počtu a sídla volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 202123.8.20219.10.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č. 4/20213.8.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 5/202129.7.20216.8.2021Dokument není zveřejněn
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU- Výkrm býků, provozovna Odunec21.7.20216.8.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č. 3/20217.7.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnicích II/152 od křižovatky - III/15243 v Hrotovicích po křižovatku se sil. II/39930.6.202116.7.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/202128.6.20215.7.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Záměr prodeje nepotřebného majetku obce Odunec19.6.20215.7.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - závěrečný účet obce za rok 202012.6.202130.6.2022Dokument není zveřejněn
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru 10.6.202128.6.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/20214.6.202115.6.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 4/20213.6.202111.6.2021Dokument není zveřejněn
Ministerstvo zemědělství - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek30.5.202118.6.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Návrh závěrečného účtu za rok 202024.5.202111.6.2021Dokument není zveřejněn
VaK Třebíč - pozvánka na valnou hromadu, plnění rozpočtu, návrh rozpočtu 2021, střednědobý výhled, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku, závěrečný účet12.5.202128.5.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.2/20217.5.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - Pozvánka na valnou hromadu, návrh závěrečného účtu za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2021, návrh střednědobého výhledu, zpráva auditora3.5.202120.5.2021Dokument není zveřejněn
Státní pozemkový úřad - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odunec - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 3.5.202125.2.2025statni-pozemkovy-urad---komplexni-pozemkove-upravy-v-k.-u.-odunec---povereni-ke-vstupu-a-vjezdu-na-pozemky-k--vykonu-cinnosti---_1.pdf
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 30.4.202131.5.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/202130.4.202111.5.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a záměr prodeje obecních pozemků určených k výstavbě rodinných domů 30.4.202117.5.2021Dokument není zveřejněn
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - veřejná vyhláška22.4.202127.5.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.3/202122.4.202130.4.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Veřejná vyhláška, Změna č. 1 Územního plánu Odunec20.4.20216.5.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.1/20215.4.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.2/202117.3.202126.3.2021Dokument není zveřejněn
Inženýrské sítě Odunec - Výzva k podání nabídky17.3.20217.4.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/202117.3.202123.3.2021Dokument není zveřejněn
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice9.3.202115.4.2021Dokument není zveřejněn
Pověření ke vstupu a vjezdu v k. ú. Odunec25.2.202112.3.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Odunec24.2.202111.3.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.1/202117.2.202126.2.2021Dokument není zveřejněn
Městský úřad Třebíč - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy29.1.202114.2.2021Dokument není zveřejněn
Kraj Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/202129.1.20219.2.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočtové opatření č.6/202011.1.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
OBEC ODUNEC - oznámení o zveřejnění podle novely zákona č.250/2000 Sb. - Obec Odunec11.1.202131.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - Rozpočtové opatření č. 7/20215.1.202131.1.2021Dokument není zveřejněn
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání z nemovitých věcí30.12.20206.2.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - rozpočet na rok 20216.12.202031.12.2021Dokument není zveřejněn
Obec Odunec - závěrečný účet obce za rok 201918.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Svazek obcí pro komunální služby - zveřejnění hospodaření17.4.201931.12.2021Dokument není zveřejněn